klimaatparade-megafoon

Over de klimaatparade

Geen tijd meer voor geneuzel en getreuzel. De Klimaatparade wil nú een wereldwijd akkoord over de aanpak van de grootste uitdaging van onze generatie: klimaatverandering. Nederlandse afgevaardigden moesten zich hiervoor hard maken op de klimaattop in Parijs. De organisatie van de Klimaatparade gaf ze concrete voorstellen mee en regelrechte eisen.

ONZE EISEN

klimaatparade-eisen-politiek-01

Nederland fossielvrij

Kolen, olie en gas zijn climate killers. Stop de subsidies op deze en andere fossiele brandstoffen. En laat de vervuilers betalen. Zorg voor omscholing van werknemers en nieuwe banen in groene sectoren.

klimaatparade-eisen-politiek-05

Duurzame energie

Investeer in schone energie, zoals die van wind en zon. Laat burgers zelf beslissen over hun energievoorziening. En stimuleer efficiënt energiegebruik bij particulieren en bedrijven. Investeren in isoleren levert duizenden banen op.

klimaatparade-eisen-politiek-02

Échte oplossingen

Stop met schijnoplossingen. Schaliegas, kernenergie, CO2-opslag en onduurzame biomassa gaan het klimaat niet redden.

klimaatparade-eisen-politiek-03

Weerbaarheid

Maak meer geld vrij voor kwetsbare mensen die zijn getroffen door klimaatverandering. Help opkomende economieën zich duurzaam te ontwikkelen.

klimaatparade-eisen-politiek-06

Duurzame landbouw

Maak landbouw duurzaam. Beperk ontbossing en de uitstoot van broeikasgassen.

klimaatparade-eisen-politiek-07

Groene banen

Investeer in een sociale en rechtvaardige omschakeling van vervuilende sectoren naar een nieuwe, duurzame economie. Goede en groene banen voor zij die werk kwijtraken in de fossiele sector.

INITIATIEFNEMERS